Työelämäyhteistyö

Kurssikeskus Kuku toimii läheisessä yhteistyössä työelämän kanssa. Jokainen tarjoamamme ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus sisältää minimissään 20 opintopisteen verran työssäoppimista. Tämä tarkoittaa ajallisesti minimissään noin viiden kuukauden työssäoppimisjaksoa opintojen aikana. Työssäoppiminen voidaan suorittaa kerralla tai osissa. Työssäoppimisjakson aikana pääset opiskelemaan haluamaasi alaa työpaikalla käytännön työtehtävien kautta aidossa oppimisympäristössä.
Uuden opiskelu, jo opitun kertaaminen sekä opittujen asioiden soveltaminen käytäntöön ja harjaannuttaminen korostuvat. Työssäoppimisjaksot sisältävät ammattiosaamisen näytöt sekä oman työn raportoinnin päivittäisellä tasolla. Työssäoppimisjakson aikana kukin opiskelija seuraa lisäksi omaa työaikaansa. On tärkeää harjaannuttaa myös omia vuorovaikutustaitoja sekä työelämävalmiuksia työssäoppimisjaksojen aikana.

Yhteistyötyöpaikat

Kukin opiskelija saa halutessaan järjestää itse oman työssäoppimispaikkansa, jotka hyväksytetään ohjaavalla opettajalla tapauskohtaisesti. Työssäoppimispaikka voi sijaita myös Kurikan ulkopuolella, jos opettajan kanssa saadaan järjestettyä tapaamiset työssäoppimispaikassa.
Meillä on kuitenkin myös Kurikassa sijaitsevia yhteistyötyöpaikkoja, joissa monet opiskelijamme ovat suorittaneet työssäoppimisjaksonsa ja joiden kanssa yhteistyö on sujunut loistavasti. Haluatessasi voit valita työssäoppimispaikkasi myös näistä yhteistyötyöpaikoistamme. Voit asua Kukun asuntolassa myös työssäoppimisjakson aikana.
Ajoneuvoasentajan kurssin yhteistyötyöpaikat Kurikassa ovat: Kurikan autoasentamo, Autorex, Kurikan autohuolto Oy, Kurikan autohuoltamo sekä Ajoneuvoasentamo Kurikka & pojat Oy.
Kokin ammattitutkintoon valmistavan kurssin yhteistyötyöpaikat Kurikassa ovat: Hotelli Kurikan Kuninkaan laitoskeittiö, Hotelli Kurikan Kruunun laitoskeittiö, Kurikan ammattilaisopiston laitoskeittiö, Kukun kurssikeskuksen oma laitoskeittiö sekä Kurikan monitoimitalon laitoskeittiö.

Koneistajakurssin yhteistyötyöpaikat Kurikassa ovat: Koneistajat ry, Koneistus Kurikka Oy, Koneistaja-asema Kurikka Ky sekä Kurikan koneistajien työpaja.
Puuseppäkurssin osalta yhteistyötyöpaikat Kurikassa ovat: Kurikan puuseppäpaja, Huonekalutehdas Kurikan Daami Oy, Puiset huonekalut Ky sekä Kurikan veneenrakennuspaja.
Talonrakentajakurssin yhteistyötyöpaikat Kurikassa ovat: Kievarin Kievarit Ky, Kurikan talotehdas Oy, Kurikan talonrakentajat ry, Kurikan talonrakennuspaja sekä Toiminimi Kaarlo Kaarinen.

Sähköasentajakurssin yhteistyötyöpaikat Kurikassa ovat: Sähköasentajien liiton Kurikan sivuosasto, Laurin sähkötyöt Ky, Kurikan sähkötyöt Ky sekä Toiminimi Simo Sähkö.
Putkiasentajakurssin yhteistyöpaikat Kurikassa ovat: Putkiasentajien liiton Kurikan sivuosasto, Kervisen putkityöt Ky, Kurikan putkityöt Ky sekä Toiminimi Timo Putkinen.
Elektroniikka-asentajakurssin yhteistyötyöpaikat Kurikassa ovat: Kurikan elektroniikkapaja, Elektroniikka-asennukset Iivari Ky sekä Kurikan elektroniikka-asentajien liitto ry. Turvallisuusvalvojakurssin yhteistyötyöpaikat kurikassa ovat: Kurikan turvallisuusvalvojien liitto ry, Turvaa Kurikkaan Ky sekä Turvavalvojax Oy. Verhoilu- ja sisustusalan kurssin yhteistyötahot Kurikassa ovat Huonekaluverhoomo Verhox Oy, Kurikan sisustajat Ky, Kurikan verhoomotehdas Oy sekä Kurikan sisustussuunnittelutoimisto.
Työssäoppimisjaksot ovat ainutlaatuisia tilaisuuksia oppia käytännöntöitä ammattilaisten ohjaamina! Niihin kannattaakin panostaa täysillä ja avoimin mielin. Ole utelias ja oma-aloitteinen, mutta muista kuunnella myös työelämäohjaajan ohjeita sekä noudattaa työpaikan sääntöjä. Erityisesti turvallisuutta koskevat säännöt ovat sellaisia, joiden noudattamisesta ei saa lipsua!

Moni Kurikan kurssikeskuksen, Kukun, opiskelijoista on työllistynyt valmistumisensa jälkeen opintojensa aikaiseen työssäoppimispaikkaan ja lopulta jäänyt asumaan Kurikkaan pysyvästi. Tämä on ilahduttanut meitä erityisesti, koska olemme näin olleet mukana kehittämässä Kurikan osaamista! Usein on myös käynyt niin, että työssäoppimisjakson aloittavia opiskelijoitamme on työpaikalla ollut ohjaamassa ammattilainen, joka on itsekin aikoinaan valmistunut Kukusta ja suorittanut työssäoppimisjaksonsa samassa työpaikassa! Olemme iloisia voidessamme jatkaa tätä perinnettä ja siirtää osaamista yhä uusille sukupolville!

Moni opiskelijamme on antanut meille palautetta valmistumisensa jälkeen, että työssäoppimisjaksot olivat anniltaan parhaita koko opintojen aikana. Niiden aikana oli mahdollista oppia sellaisiakin taitoja, joita ei kirjoista lukemalla tai koulun omilla pajoilla ole mahdollista oppia. Keskustelut alan rautaisten ammattilaisten kanssa työpaikoilla olivat antaneet opiskelijoille entistä laajempaa näkemystä ja ajatuksia opiskelemastaan alasta.

Tervetuloa opiskelemaan Kukuun ja elinvoimaiseen Kurikkaan, joka tarjoaa opiskelijalle erinomaiset opiskelupuitteet edullisine ja runsaine harrastemahdollisuuksineen! Halutessasi lisätietoja tarjoamistamme ammattitutkinnoista tai opiskelukäytänteistä, älä epäröi ottaa yhteyttä opintotoimistoomme! Neuvomme sinua mielellämme kaikissa opintoihisi liittyvissä kysymyksissä! Toivottavasti tapaamme Kurikassa!